با عنوان :  مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

عنوان

مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین

استاد راهنما

دکتر سید حسین سادات حسینی

استاد مشاور

دکتر باقی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده”

با وجود توجه بشر به اين مسئله در طول تاريخ، متأسفانه در خصوص خود جنين و حقوق و منافع او توجه كافي به اقدام نيامده و همواره جهت حمايت از انسانهاي كامل در جوامع مختلف قانونهاي متنوعي تدوين گشته و سعي شده به تمام آزاديها و حقوق و منافع او در زندگي اجتماعي توجه گردد؛ اما تاكنون نسبت به حقوقي كه جنين دارد، يا بايد داشته باشد، تحقيقات جامع و كاملي صورت نپذيرفته می باشد. در حالي كه وظيفه بشر در قبال موجودي كه روح الهي در او دميده شده و مشيت الهي در به وجود آمدن آن سهيم بوده، بسيار سنگين می باشد و زيبنده نيست موجودي را كه هيچ­گونه قدرت دفاعي ندارد، داراي حقي ندانسته و حقوق او را پايمال كنيم. در كشور ما نيز متأسفانه در اكثر كتب فقهي و حقوقي، حقوق فرد پس از تولد مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در خصوص جنين تنها به ضمانت اجراي سقط آن در مراحل مختلف تكوين و تكامل و نيز ارث و وصيت تصریح شده می باشد. بنابراين در اين تحقيق سعي شده می باشد به روش کتابخانه ای در حد امكان به بررسي همه­جانبه حقوق اين موجود ضعيف اعم از مالي و غيرمالي پرداخته گردد و جهت حمايت از او راه­حلهايي ارائه گردد. جنين بالقوه، بشر كاملي می باشد و طبعاً از لحاظ لقاح داراي حقوقي مي­باشد؛ اما زیرا اراده او تكامل نيافته می باشد، تصور تكليف برعهده او ميسر نيست. هر چند كه ممكن می باشد قهراً داراي تكليف گردد، مانند تعلق ديون متوفي. اگر جنيني هم جزء ورثه باشد، نسبت به سهمي كه از تركه مي­برد، ديون متوفي بر عهده او قرار مي­گيرد. اما زیرا موضوع پژوهش حقوق مدنی جنين می باشد، بنابراين مسائل بررسي شده محدود به حقوق، يعني مزيتهايي می باشد كه قانوناً مي­توان براي جنين در نظر گرفت، و نه تكاليفي كه ممكن می باشد به عهده او بار گردد. ولي به لحاظ اينكه عرفاً از واژه جنين براي تمام مراحل تكوين و تكامل آن بهره گیری مي­گردد، در اين تحقيق هم هر­جا بحث از حقوق مدنی جنين به ميان آمد، به معناي عام آن بوده كه در بردارنده تمامي مراحل رشد بدون تفكيك مراحل مختلف آن می باشد.

سوالات و مسائل مختلفي در خصوص حقوق جنين هست، كه راه كار قانوني صريحي نمي­توان براي آنها يافت. در اين تحقيق سعي شده می باشد با بررسي مسائل راه­حل مناسبي را تا حدودی ارائه نمود.

واژگان کلیدی : اهلیت جنین ، حقوق مالی، اثبات نسب ، اداره اموال جنین

مقدمه “

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

الف: اظهار مساله

اقرا باسم ربك الذي خلق(علق، 1)

بخوان به نام پروردگارت كه آفريننده عالم می باشد.

خلق الانسان من علق(علق، 2)

آن خدايي كه بشر را از خون بسته بيافريد.

و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين(مؤمنون، 12)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

و همانا ما آدمي را از گل خالص آفريديم.

ثم جعلناه نطفه في قرار مكين(مؤمنون، 13)

پس آنگاه او را نطفه گردانيده و در جاي استوار قرار داديم.

ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحماً ثم انشاناه خلقا آخر(مؤمنون،14).

آنگاه نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره و باز آن گوشت را استخوان و سپس بر استخوان­ها گوشت پوشانيديم. پس از آن (به دميدن روح پاك مجرد) آفرينشي ديگر پديد آورديم.

يكي از مباحثي كه از ابتداي خلقت ذهن بشر را به خود اختصاص داده، بحث مربوط به توليد مثل و به تبع آن جنين و دوران جنيني می باشد. اين موضوع در طول تاريخ همواره يكي از مسائلي بوده، كه از منظرهای متفاوت در ميان تمدن هاي بشري مورد توجه قرار گرفته می باشد. امروزه با پيشرفت علم و تكنولوژي بشر خودخواه به شبيه­سازي روي آورده و در صدر آزادي­هاي مورد در خواستش، آزادي سقط جنين جاي مي­گيرد.پیرامون عنوان پژوهش حاضر یعنی حقوق مدنی جنین کمتر بحث به میان آمده می باشد و در این پژوهش کوشش شده در حد امکان به مسایل مربوط به حقوق مدنی جنین بحث گردد و دیدگاههای متعدد حقوقدانان کشورهای مختلف نیز پیرامون این امر ارائه گردد تا نظری نودر این عرصه به وجودبیاید که موجودی که دارای روح و در حال تکامل به مرحله انسانی می باشد نیز دارای حقوقی باشد که انسانها از آن برخوردار هستند.

ب : علت انتخاب موضوع

با در نظر داشتن پيشرفت علم و تكنولوژي و دیدگاههای حقوقی و نظرات حقوقدانان در عرصه های متفاوت چه احكام و آثاري بر جنين به وجود آمده می باشد و از اين طريق بار مي­گردد و نسبت او چگونه مشخص مي­گردد؟ از لحاظ پزشكي «جنين» به موجودي مي­گويند كه پس از لقاح تخمك به وسيله اسپرماتوزوئيد و پس از تقسيمات اوليه سلولي تخم حاصل مي­گردد واز هفته هشتم، رشد خود را تا پايان بارداري مي­گذارند و به دوران قبل از آن «رويان» مي­گويند. اگر جنین دارای حقوقی می باشد و از آنها متمتع می گردد این حقوق چیست؟؟ آیا جنین بخاطر نداشتن قدرت بازهم می تواند از حقوق خود متمتع گردد؟؟ آیا جنین بایستی حتماً زنده متولد گردد تا از حقوق مدنی متمتع گردد یا خیر؟؟ آيا اين موجود ضعيف و فاقد اراده داراي حق حيات می باشد؟ و يا اينكه مادر مي­تواند با اتکا به به حق حيات و آزادي خود در بارداري و ادامه آن اين حق را از او سلب كند؟ در صورتي كه بارداري مادر منافي با حيثيت و شئونات خانوادگي و يا باعث فقر اوست، چطور؟ يا در صورت وجود مشكلات جسماني و ژنتيكي آيا مجوزي براي سلب حق حيات جنين هست؟ يا اينكه حق حيات جنين مقدم بر تمام اين موارد می باشد؟ حضانت از جنين برعهده چه شخصي يا اشخاصي مي­باشد و به چه نحوي امكان­پذير می باشد؟ مسئوليت اداره امور و اموال جنين بر عهده چه كساني می باشد و چه تكاليفي را مي­توان بر دوش آنها بار كرد؟

ج : سوالهای پژوهش

سئوالاتي كه سعي شده می باشد در اين تحقيق مورد بررسي قرار بگيرند، عبارتند از اينكه:

1- آيا جنين از اهليت كامل برخوردار می باشد؟ يا از قسمتي از آن و همچنين در صورت زنده متولد نشدن چه آثاري بر اهليت او بار مي گردد؟

فرضیه 1: برای اینکه بشر اهلیت تصرف (اجرای حق) داشته باشد،بایستی بالغ و عاقل و رشید باشد.پس اگر جنین زنده متولد گردد از حقوق مدنی متمتع می گردد.

2- نسبت جنين در اشكال مختلف به چه صورت می باشد؟ و آيا طبق ماده 1167 قانون مدني بايد جنين به وجود آمده از زنا را فاقد نسب دانست؟ و يا اينكه مي توان جهت حمايت از او راه حل قانوني مناسبي يافت؟

فرضیه 2: نباید طفلی را که در نتیجه ارتباط نامشروع به وجودآمده از حقوق مسلم و طبیعی محروم نمود و او را بی هویت در جامعه رها نمود. حتی فرد به وجود آمده از زنا تنها تبعاتی که می تواند داشته باشد این می باشد که فرد به وجود آمده از زنا از ارث محروم می باشد،اما از حقوق دیگر مانند حق بهره مندی از نفقه و حضانت و سایر حقوق محروم نمی گردد.

3- آيا جنين قابليت برخورداري از حقوق مدني را دارد؟ در خصوص مسائل مالي قابليت مالك شدن را دارد؟ اصولاً نحوه مالك شدن او به چه صورت می باشد؟ همچنين در زمينه حقوق غير مالي،جنين از چه حقوقي و چگونه مي تواند بهره­مند گردد؟

فرضیه3 : جنين محجور و فاقد اهليت تصرف مي­باشد و اجراي حقوق او توسط نماينده قانوني يا قضايي وي صورت مي­گيرد. تمتع جنين معلق بر زنده متولد شدن مي­باشد؛ يعني با زنده متولد شدن جنين نتيجه مي­گيريم كه جنين از ابتداي داراي اهليت تمتع بوده می باشد. حقوق غیرمالی جنین به حق حیات، سقط جنین، بهداشت روانی، حضانت و اداره امور جنین تقسیم­بندی می گردد.

د : پیشینه پژوهش

در کتب متعدد مانند قانون مدنی و رسالات فقهای شیعه اشارات جزئی به حقوق مدنی جنین شده که با در نظر داشتن مفهوم ملاک آنها می توان راجع به جنین که انسانی می باشد که هنوز وارد حیات دنیوی و تنفس نگردیده رجحان داد و تفسیر نمود.

پیرامون حقوق کیفری جنین پایان نامه نگارش گردیده می باشد اما پیرامون حقوق مدنی خیر .

در مورد پژوهش حاضر نظرات اساتید و دانشمندان علم پزشکی بسیار متعدد می باشد و هم چنین پیرامون حقوق جنین نظرات اساتید علم حقوق در کتابهای آنها درمباحث متعدد حقوق جنین به چشم می خورد.در قوانین متعدد کشورها نیز نظرات متعدد از اساتید علم حقوق اراده گردیده که دربعضی موارد مغایر با قوانین کشور ماست و جای مطالعه حقوقی و کنکاش دارد.

مقالات و پایان نامه های متعدد نه بصورت تخصصی در مورد موضوع پایان نامه بلکه مثلاً در مورد شبیه سازی مورد توجه اساتید رشته های مختلف قرار گرفته و نظرات خود را در قالب مقاله و پایان نامه اراده نموده اند که در پژوهش حاضر به آنها تصریح شده می باشد.

در کتابهای متعدد من جمله رساله های مراجع و کتب قوانین داخلی و قوانین خارجی نظراتی بصورت پراکنده تصریح شده و بصورت کامل و در قالب کتاب مدونی ارائه نشده می باشد.

ه : نوع و روش پژوهش

جهت پاسخ دادن به سوالات فوق با وجود مشكلات مختلف از قبيل نبودن منابع كافي قابل بهره گیری و

نداشتن قانوني خاص و روشن و بدون ابهام و در دسترس با بررسي كتب مرتبط با موضوع پایان نامه به روش كتابخانه­اي و با در نظر گرفتن سوالات و بررسي مفهوم هر موضوع جهت شناخت كليه حقوقی كه ميتوان براي جنين در نظر گرفت اقدام به مطالعه قوانین بصورت تطبیقی شده می باشد.

و : معضلات پژوهش

معضلات مختلف از قبیل نبودن منابع کافی و در دسترس ونداشتن قانون خاص پیرامون موضوع پژوهش وعدم دسترسی آسان به منابع مرتبط باعث گردید تا تحقیقات کامل و جامعی پیرامون موضوع پژوهش انجام پذیرد وحتی به کتابخانه های متعدد مراجعه و کوشش فراوان در جمع آوری اطلاعات مربوط به پژوهش و دستیابی به منابع مورد بحث گردیده می باشد.از طرفی بعلت نبودن ترجمه منابع خارجی به زبان فارسی راهی غیر از ترجمه قوانین مرتبط خارجی نبود و این امر هم مستلزم هزینه و هم وقت فراوان گردید و در کل کوشش فراوان جهت دستیابی به نتیجه مطلوب گردیده می باشد.

ز : ساختار پایان نامه

اين پايان نامه در سه بخش تدوين شده می باشد.بخش اول شامل دو فصل مي باشد، در فصل اول جهت شناخت و درك بهتر موضوعات به تعريف جنين از لحاظ لغوي و پزشكي و فقهي پرداخته شده می باشد. در فصل دوم براي شناخت حقوقي جنين مسائلي همچون اهليت مورد بررسي قرار گرفته می باشد. جهت مشخص شدن اينكه چه شخص و اشخاصي مكلف به حمايت و نگهداري از جنين هستند، نسب در دو گفتار تحت عنوان نسب مشروع و نسب نامشروع مورد بررسي قرار گرفته و سعي شده می باشد در خصوص زنازادگي كه قانون نسب را مردود دانسته می باشد براي حمايت از جنين راه حلي قانوني پيشنهاد گردد.

همانطور كه مي­دانيم حقوق مدني يكي از پر اهميت­ترين مباحث در زندگي اجتماعي می باشد.

بنابراين بخش دوم به نحوه برخورداري جنين از حقوق مدني اختصاص يافته، كه اين بخش نيز در دو فصل تحت عنوان حقوق مالي و حقوق غير مالي تدوين يافته می باشد. در فصل مربوط به حقوق مالي قابليت جنين براي مالك شدن مورد تحقيق قرار گرفته، كه سعي شده می باشد عناوين مختلف مالكيت جهت بهره مندي جنين از اعيان و منافع مورد بررسي قرار گيرد.

از آنجا كه حقوق غير مالي نيز داراي ارزش خاصي می باشد و در بسياري از موارد اهميت بيشتري از حقوق مالي دارد، فصل دوم به حق حيات، بهداشت رواني و حضانت اختصاص يافته می باشد. يكي از مهمترين مباحث اين فصل حق حيات جنين می باشد، كه با بررسي آن و استثنائات و اولويت­ها به مسئله سقط جنين و موارد اباحه و جواز و سقط قانوني تصریح شده می باشد.

امروزه یکی از راههای درمان ناباروری زوجین تلقیح مصنوعی می باشد ، که ممکن می باشد از طریق اهدای تخمک ، اسپرم و یا جنین صورت پذیرد . در هر موردکه جنین به غیر از راههای طبیعی به وجودمی آید. پس جهت مشخص شدن حقوق چنین جنین هایی و مطالعه مسائلی همچون حضانت ،نسب و نحوه وراثت آنها بخش سوم در دو فصل تدوین گردید، که فصل اول به این امر اختصاص یافته می باشد . یکی از مسائل روز جوامع بشری پیدایش تکنولوژی جدید شبیه سازی می باشد که با سرعت در حال پیشرفت بوده و با وجود مخالفت ادیان و دولتها احتمال پیدایش جنین یا انسانهایی با این روش هست. پس فصل دوم به شبیه سازی اختصاص یافته می باشد که با مطالعه روشهای مختلف آن کوشش شده می باشد راه کارهای حقوقی قابل قبولی جهت طرفداری از چنین جنین هایی ارائه گردد.  

برای درک بهتر جنین و مراحل مختلف رشد، آغاز بهتر می باشد از تعریف جنین شروع کنیم، به همین دلیل این بخش به دو فصل تقسیم شده می باشد . در فصل اول شناخت فیزیولوژی جنین، ودر فصل دوم شناخت حقوقی جنین را مورد مطالعه قرار داده ایم.

مبحث اول : شناخت فیزیولوژی جنین

هدف از تدوین این فصل درک بهتر و شناخت دقیق جنین می باشد ، تا با شناخت و تعریف مراحل رشد از منظر پزشکی و فقهی و مطالعه مراحل مختلف رشد و فرق آن از واژه هایی زیرا «حمل» و «رویان» بهتر بتوان جهت طرفداری از این موجود ضعیف گام برداشت و حقوق مختلف آنرا مطالعه نمود. در فصل دوم شناخت حقوقی جنین را مورد مطالعه قرار داده ایم.

گفتار اول:

تعریف لغوی جنین و حمل

در فرهنگ لغت عمید واژه(جنین) به معنی «هر چیز پوشیده و مستور تا زمانی که در شکم مادر می باشد و زاییده نشده آمده،که جمع آن اجنه می باشد.»[1]

«حمل در عربی نیز به معنای آبستنی و بارداری می باشد و جنین در بارداری و جنین در فارسی به بار شکم یعنی بچه که در شکم مادر می باشد ،معنی شده می باشد» .[2]پس می توان گفت که جنین و حمل از لحاظ لغوی مترادف هم می باشند.

فرهنگ فارسی معین ذیل واژه «جنین» چنین می نگارد:

«جنین» «اسم – عربی» هر چیز پوشیده ،مستور ، موجودی که پس از لقاح تخمک بوسیله اسپرما توزوئید و پس از تقسیمات اولی سلول تخم حاصل می گردد.اما هنوز دوران رشد خود را در داخل پوسته تخمک یا رحم مادر (یا کیسه جنینی در گیاهان) می گذارند.[3]

در دو بیت زیر که از دو شاعر پر آوازه ادبیات ایران می باشد جنین به معنای بچه اندر شکم آمده می باشد.

گر بریزد خونــــم آن روح الامـــــین        جرعه جرعه خون خورم همچون جنین(مولوی)

شعر ناگفتن به از شعری که باشد نادرست          بچه نازادن به از شش ماهه افکندن جنین (منوچهری)

حمل نیز به معنای باردار شدن زن ،حامله شدن،بار آوردن درخت ،آبستن و بار شکم آمده می باشد.[4]

گفتار دوم:

تعریف پزشکی و بیولوژی جنین

«فرآیند پیدایش جنین و تولد نوزاد از نظر بیولوژی را می توان بدین توضیح به اختصار بیان نمود:

از ترکیب و لقاح دو سلول جنسی نر به نام «اسپرم» و سلول جنسی ماده بنام «تخمک» موجودی به نام «زیگوت» که جنین تک سلولی می باشد،به وجود می آید و سپس شروع به تقسیم می کند. زیگوت از زمان تقسیم اولیه تا هشت هفته پس از آن «رویان» یا امبریو نامیده می گردد و گاه به غلط رویانهای
2-8 سلولی را نیز جنین می نامند.»[5]

«رویان(embryo) در واقع واژه ای می باشد که برای توصیف مراحل اولیه رشد به کار می رود و از مرحله شروع تقسیم سلولی تا هفته هشتم حاملگی جنین را شامل میشود.

پس از گذشت حدود 24 ساعت از لقاح گامت ها (اسپرم و تخمک)، زیگوت که جنین تک سلولی می باشد به وجود می آید .این سلول تقسیم میتوزی خود انجام می دهد و تبدیل به دو سلول می گردد . تقسیمات ادامه می یابد و هر بار تعداد سلولها دو برابر می شوند و در حدود 16 سلولی ،جنین حاصل بشکل کره توپر کوچکی در می آید که «مورولا» نام دارد .در حدود روز پنجم مورولا به درون رحم می رسد.»[6]

از نظر پزشکی دوران رشد جنین چند مرحله دارد :

  • دوره اول رشد یا دوره لایه زاینده:

در این دوره تحت تاثیر منظم،دقیق و پیچیده انواع هورمونهای جنسی با تعادل و تبادلات عملی آنها در اواسط یک چرخه جنسی تخمک گذاری اتفاق می افتد . از آن لحظه که طبیعت ،تمامی هم و غم خود را در رشد و تکامل این سلول ناچیز تا رسیدن وی به موجودی میلیونها بار عظیم تر از خود به کار
می گیرد، حوادث بسیاری در پیشبرد این سلسله مراحل به هم پیوسته و منظم به وقوع می پیوندد.

هنگامی که تخمک در داخل لوله زهدانی قرار گرفت، توسط انقباضات ماهیچه ای دیواره به سوی مجرای زهدانی رانده شده و تخمیناً بعد از 12 تا 24 ساعت در نزدیکی انتهای تخمدانی لوله بارور
می گردد.

[1] – عمید ،حسن،فرهنگ عمید،سازمان نشر امیرکبیر ،چ هشتم ،1354،ص363

2- عمید ،حسن،فرهنگ عمید، 1354،ص167

[3] – معین ،محمد،فرهنگ فارسی معین،نشر میکائیل،چ اول،1384،ص373

1- دهخدا،علی اکبر،لغت نامه،موسسه نشر و چاپ دانشگاه تهران،چاپ اول از دوره جدید،س73، صص6924و8083

2- صفار ،محمد جواد ،مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی،مقاله قانون ((نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور)) در بوته نقد و تحلیل،صص235و 236

3- صفار،محمد جواد، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی،مقاله قانون ((نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور))،صص238و239

تعداد صفحه :133

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***