با عنوان : بيماري لكه موجي سيب زميني

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه ارشد رشته کشاورزی

با عنوان: بيماري لكه موجي سيب زميني

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چکیده :

منطقه تاش، مجن، ابر و بسطام طي سال زراعي 91-90 مورد بررسي قرار گرفتند. در طول فصل، ضمن انجام بازديدهاي منظم،مقدار بيماري به صورت دو متغير درصد وقوع و شدت متوسط به صورت هفتگي ياداشت برداري گرديد.درصدو وقوع نهايي بيماري در مناطق یاد شده به ترتيب 56/69، 52/67، 4/90،76/89 و شدت نهايي بيماري به ترتيب 36/37 ،86/36 ، 56/41 و 28/42 بوده می باشد. تفاوت مقدار بيماري در بين چهار منطقه و در بين مزارع معني دار بوده می باشد. از بين مناطق اجراي طرح نيز، مزارعابر و مجن،باشدت متوسط 28/42 و 86/36 درصد، به ترتيب بيشترين و كمترين مقدار بيماري را به خود اختصاص دادند.بررسي منحني پيشرفت بيماري(تجزيه هاي زماني اپيدمي) با بهره گیری از 4 مدل رشد نشان داد مدل گومپرتز مناسب ترين مدل رشد براي توصيف پيشرفت اين بيماري در شرايط منطقه شاهرود مي­باشد. اين مدل با داده هاي 8/98 درصد مزارع مطالعه شده برازش بسيار عالي(ضريب تبيين متوسط 8/96درصد) نشان داد و پيشرفت بيماري در ساير مزارع نيز به خوبي (ضريب تبيين حداقل 91 درصد) با اين مدل قابل توصيف بود.بررسي روابط بين وقوع و شدت بيماري با بهره گیری از 4 مدل آماري مختلف نشان داد كه مدل هاي آلومتري(تبديل لگاريتم طبيعي) و ريشه مربع، به ترتيب با برازش داده هاي 36 و 4 مزرعه بهترين مدل ها مي باشند اما بر اساس صحت پيش بيني(تبديل برگشتي داده ها)، مدل آلومتريبه عنوان مدل برتر انتخاب گرديد .

واژگان كليدي:سيب زميني،لكه موجي ، وقوع بيماري، شدت بيماري، تحلیل زمانی

مقدمه:

سيب زميني يکي از توليدات مهم کشاورزي در سراسر جهان بوده و به علت دارا بودن مواد مختلف انرژي زاي قندي، پروتئيني و ويتامين ها جزء يکي از محصولات استراتژيک و هم رديف گندم، جو و برنج محسوب      مي گردد. طبق آمار چاپ گردیده از سوي اداره کل آمار و اطلاعات کشور در سال 1389 سيب زميني در سطحي معادل 144 هزار هکتار از اراضي آبي کشور کشت شده می باشد، متوسط عملکرد هکتاري آن 21 تن بوده و محصول سالانه آن بالغ بر سه ميليون تن مي باشد( بهداد،1381).

سيب زميني يكي از محصولات مهم كشاورزي در بسياري از كشورها مانند كشور ما مي باشد و بيماري لكه موجي و لكه قهوه اي آلترناريايي سيب زميني جزء بيماري هايي هستند كه با توليد انواع توكسين ها باعث خشكيدگي بوته هاي سيب زميني و كاهش محصول آن مي گردد.

اين بيماري از بيماري هاي قديمي شناخته شده در سيب زميني می باشد. تاريخچه شروع اين بيماري در ايران كاملاً مشخص نيست و اطلاعاتي در مورد چگونگي ورود اين بيماري همراه با گياه سيب زميني به ايران در دسترس نمي باشد.

اولين گزارش مكتوب نظاره اين بيماري به سال 1356 بر مي-گردد كه شيوع اين بيماري از مناطق اهواز،گزارش شده می باشد(Ershad 2009).

طبق آمار سازمان ملل متحد در سال 2000، جمعیت جهان تا سال 2050 بیش از 70 درصد افزایش خواهد داشت. در این بین یکی از مشکلاتی که بروز خواهد نمود سوء تغذیه بخصوص در کشورهای درحال توسعه می باشد (کوچکی و بنایان اول،1373؛ بنایی و همکاران،1374). در استان سمنان منطقه بسطام، سالانه 3800 هكتار از بهترين اراضي به كشت گوجه فرنگي اختصاص داده مي گردد. در سال هاي پر باران مزارع گوجه فرنگي به شدت مورد حمله بيماري لكه موجي قرار مي گيرند.

با وجود اینکه این بیماری خسارت قابل توجهی به سیب زمینی در منطقه بسطام وارد می کند اما هنوز برنامه ریزی های دقیق و مناسب و به موقع با آن طبق پیش بینی های آماری جامع صورت نگرفته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

امید می باشد نتایج حاصله راهگشای سایر پژوهشگران جهت بهره گیری در برنامه های کنترل تلفیقی لكه موجي سیب زمینی باشد.

اهداف تحقيق:

  • با وجود این که منطقه بسطام قطب تولید سيب زميني در استان سمنان به شمار می رود و بیماری لكه موجي سيب زميني نیز از سال های قبل در آن نظاره شده می باشد، اما هنوز هیچ آمار درست و قابل اعتمادی درمورد¬ی وضعیت آلودگی مزارع این منطقه منتشر نشده می باشد. یکی از اهداف این پژوهش، مطالعه وضعیت آلودگی مزارع سيب زميني و ارایه آماری واقعی جهت بهره گیری ی محققان، کارشناسان و مسؤولان در امر پژوهش، مدل سازی و برنامه ریزی بوده می باشد.
  • تاکنون هیچ تحقیقی درمورد مطالعه پیشرفت زمانی بیماری EBسيب زميني در استان انجام نشده و یکی دیگر از اهداف این پژوهش، مطالعه ی پیشرفت بیماری در نواحی گوناگون شهر بسطام و تحت شرایط متنوع اقلیمی در طول زمان بوده می باشد.
  • روابط بین میزان وقوع و شدت بیماری لكه موجي، تاکنون در مورد هیچ کدام از میزبان های قارچ عامل این بیماری در استان سمنان مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. یکی دیگر از اهداف این پژوهش، مطالعه ی ارتباط ی کمّی بین دو کمیت یادشده و ارایه مدلی جهت پیش بینی قابل اعتماد شدت بیماری بر اساس ارزیابی میزان وقوع بیماری در مزارع سيب زميني شهر بسطام، بوده می باشد.
  • پژوهش در زمینه ی مدل ارزیابی خسارت بیماری های گیاهی، از موضوعاتی بوده که در کشور ما درصد بسیار اندکی از نشر این رشته را به خود اختصاص داده و یکی از اهداف این پژوهش، مطالعه ی مدل ارزیابی خسارت بیماری لكه موجي در سيب زميني و برقراری ارتباط بین متغیرهای مختلف وابسته به اپیدمی با خسارت ناشی از بیماری به عملکرد محصول بوده می باشد.
  • مطالعه احتمال وقوع اپیدمی بر اساس عوامل مختلف آب و هوایی و زراعی و یافتن مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر وقوع اپیدمی این بیماری

 2-1-گياه ميزبان:

سیب زمینی با نام علمی Solanum tuberosum از خانواده سیب زمینیSolanaceae با نام انگلیسی Potato، گیاهی علفی، پایا، دارای غده های زیر زمینی مملو از ذخایر نشاسته ای می باشد. بر روی این غده ها که در واقع ساقه های زیر زمینی گیاه به حساب می آیند جوانه هایی به وجود می آید که از نمو آنها ساقه های عمود نتیجه می گیرد. در ناحیه زیر زمینی ساقه های اخیر نیز برگ های فلس مانندی ظاهر می شوند که از کناره آنها انشعابات افقی خارج می شوند. این انشهابات سریعا تورم حاصل کرده و غده هایی به ابعاد متفاوت به وجود می آورندکه مملو از اندوخته های نشاسته ای می باشند و به مصرف تغذیه می رسند.(حيدرنيا،1365).سيب زميني گياه بومي ارتفاعات كوه هاي آند در آمريكاي شمالي مي باشد(Horton,1987).بررسي مناطق باستاني نشان   مي دهد كه سيب زميني حداقل از 8000 سال پيش مورد كشت و كار قرار مي گرفته می باشد.از 2000 گونه شناخته شده Solanum، بين 180-160 گونه ي آن گياهاني با قابليت توليد غده هاي زير زميني مي باشند. هشت گونه از اين جنس با عنوان منابع غذايي پرورش داده مي شوند اما تنها گونه ي S.tuberosum به صورت گسترده و در سطح جهاني مورد كشت و توليد قرار گرفته می باشد. گونه هاي اهلي شده جنس مذكور محصول اصلي بوميان پرو از زمان كشف اين سرزمين توسط كاشفين اسپانيايي در اواسط دهه ي 1500 بوده می باشد. در حدود سال 1570 به اروپا معرفي گردید. سپس در انگليس كشف گرديد و تكثير آن با غده توسط ايرلندي ها صورت گرفت و به همين دليل سيب زميني يك وا‍ژه ايرلندي می باشد(روشندل و همكاران،1385). هنوز نمونه های وحشی آن در شمال شیلی و آرژانتین وجود دارند.

در زمان فتحعلي شاه قاجار توسط سرجان ملكم انگليسي براي اولين بار وارد ايران و احتمالاً براي اولين بار در پشند، دماوند و منطقه فريدون كنار اصفهان كشت گردید(حيدرنيا،1365). نام انگليسي آن potato‌، نام فرانسوي آن Pomme de Terre ، نام آلماني آن Kartofel (طباطبايي،1365) و در زبان تركي به آن Patates‌ مي گويند (Davis,1978)‌ . بعد از غلات منبع اصلی کربوهیدرات را تشکیل می دهد. از مصارف دیگر تولید نشاسته، دکستروز و بهره گیری در صنایع تولید الکل از طریق تخمیر می باشد(Morrison, et al., 2000).

نشاسته سیب زمینی میزان بالایی فسفر داشته و ژل های حاصل از آن غلضت بالایی دارند(Narpinder, et al., 2000). سطح زیر کشت آن در سال 88-87 حدود 154 هزار هکتار که شامل 98.17 درصد آبی و بقیه به صورت دیم بود. همدان 16.63 درصد از سطح اراضی زیر کشت سیب زمینی را در ایران با تولید بیشترین میزان تولید داراست.

استان های اردبیل، اصفهان، کردستان، زنجان و آذربایجان شرقی به ترتیب با 13.68و11.42و7.70 و7.10و5.87 درصد تولید دارای مقام های دوم تا ششم می باشند. میزان تولید در ایران 4.11 میلیون تن می باشد که 99.32 درصد آن آبی می باشد. عملکرد سیب زمینی آبی در کشور 26986.95 کیلوگرم و دیم 9872.30 کیلوگرم در هکتار بوده می باشد(بی نام، 1389).

ساقه های هوایی سیب زمینی دارای برگ های مرکب از 7-12 برگچه می باشد. در فواصل این برگچه ها نیز برگچه های کوچکتری جای دارند که به آن ظاهر مشخص می دهد به طوری که وجود آنها سبب می گردد که به سهولت این گیاه از گونه های دیگر Solanium تشخیص داده گردد.گلهای آن به تفاوت به رنگ های بنفش روشن، سوسنی یا سفیدو مجتمع به صورت خوشه فشرده با ظاهر چتر مانند دیده می شوند.

در نژاد های زایا، میوه محتوی معادل 300 دانه می باشد. غده دارای 75 درصد آب، 22 درصد هیدرات کربن، مانند آمیدون، گلوکز، ساکارز، صمغ، 1.99 درصد مواد ازته مانند آلبومین، آسپاراژین، لیسیتین، پروتیوز، توبرین، 0.15 درصد مواد چرب مانند پالمیتین، میریستین، سولانو استیارین و همچنین اسید سولانیک می باشد.

1.09 درصد از املاح معدنی مختلف، اسید های آلی، فرمان ها، ویتامین های مختلف B وB شش (0.2 میلی گرم در هر صد گرم)، اسید پانتوتانیک0.3 تا0.63 میلی گرم، اسید فولیک می باشد. جوانه تازه سیب زمینی دارای حدود 0.04 درصد سولانین می باشد.

تعداد صفحه :71

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]